Murerentreprise af højeste kvalitet

Murerentreprise

Velkonsolideret byggeri på Sjælland

Murerentreprise

Ved denne entrepriseform klarer andre hele processen. Du skal bare skrive under på en kontrakt, så sørger totalentreprenøren for det hele. Der er dog ikke mange totalentreprenører, der tager sig af om og -tilbygninger. Totalentreprise er primært en entrepriseform til typehuse og typificeret sommerhusbyggeri. 

Totalentreprenøren råder over en professionel projekteringsafdeling med arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører og forestår hele projekteringen. Projekteringen kan også købes ind udefra. Totalentreprenøren udfører dele af byggeriet og indgår kontrakter med underentreprenører. Totalentrepenøren leder byggeprojektet og dets udførelse frem til færdig aflevering.

Dog er det sådan, at i totalentreprise er der heller ikke inkluderet uvildigt tilsyn med kvaliteten m.v. Derfor er det en rigtig god idé at entrere med en professionel tilsynsførende og lade ham eller hende varetage tilsynet.

 

Hos Kløver Entreprise er vores bygherrerådgivere parate til at hjælpe jer med at træffe alle de vigtige beslutninger i jeres byggeprojekt

Har du nogle spørgsmål? lad os kontakte dig?

– Bliv ringet op

Hovedentreprise

Ved denne entrepriseform sørger du eller din rådgiver selv for alle godkendelser og projektmaterialet, som hovedentreprenøren giver tilbud på.

Når der er indgået kontrakt, styrer hovedentreprenøren  byggeriet fra A til Z dvs. udarbejder tidsplan, leder underentreprenører, tager sig af eventuelle konflikter, jura og økonomi. Det tager hovedentreprenøren sig selvfølgelig betalt for.

Hovedentreprisen er nok den mest anvendte entrepriseform for den private bygherre i større byggesager. Som bygherre får du en anden rolle, fordi du i langt de fleste tilfælde har en rådgiver til at sørge for diverse godkendelser samt til at stå for udarbejdelsen af projektmaterialet, herunder udbudsmaterialet. Det sikrer byggeriet optimale vilkår både i forhold til prissætningen og til hovedentreprenørens arbejde efterfølgende. 

Hovedentreprenøren indgår kontrakter med de nødvendige underentreprenører (andre håndværksmestre) og styrer både kontrakter, økonomi, tidsplan, koordinering og byggeledelse samt sørger for, at byggeriet står færdigt til tiden, og at arbejdets kvalitet er som aftalt.